Een wandelarrangement dat onze slogan: “Geniet van de natuur en cultuur van Nederland”, nog meer dan onze wandelarrangementen waar maakt.

De Hollandse Waterlinie is een uit de 17e eeuw daterende verdedigingslinie. In de 19e eeuw is de Oude Hollandse Waterlinie vervangen door een Nieuwe Hollandse Waterlinie. Door deze vervanging werd ook de stad Utrecht beter beschermt. Wij wandelen voornamelijk langs het midden en zuidelijke deel van de beide linies.

Het doel van de linie was om gebieden onder water te zetten om aanvallen tijdens oorlogen te bemoeilijken. Daartoe werd een stelsel van dijken, sluizen, forten en vestingsteden aangelegd. Het was de bedoeling dat over de gehele lengte een onder te zetten watergebied zou ontstaan van ten minste enkele kilometers breed, dat tot een diepte van 30 tot 60 centimeter onder water zou komen te staan: te diep voor infanterie om nog in te kunnen oprukken, doch te ondiep voor normale vaartuigen. Gegeven de verschillen in het peil van de landerijen, was hiervoor een complex systeem van “onderwaterhuishouding” nodig.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is in totaal drie keer als gevolg van oorlogsdreigingen geheel of gedeeltelijk onder water gezet: in 1870 (Frans-Duitse Oorlog), in de periode 1914 – 1918  (Eerste Wereldoorlog) en in 1939 – 1940 (Tweede Wereldoorlog). Door het gebruik van vliegtuigen in de oorlogsvoering, voor het eerst in Nederland toegepast in 1940, bleken de verdedigingswerken niet meer bruikbaar te zijn.

Het grootse deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is nog intact. Bijna alle forten zijn er nog. De inundatievlaktes zijn echter sterk aangetast. Door verstedelijking, aanplant van bomen, en aanleg van infrastructuur is de strategische openheid sterk aangetast. Sommige forten zijn in verval geraakt, andere zijn (tot op zekere hoogte) gerestaureerd. Een aantal wordt voor andere doeleinden gebruikt, variërend van horeca of cultuur tot oefencentrum voor de Mobiele Eenheid.

U loopt een mooie wandeltocht van een week door het gebied van de Hollandse Waterlinie. U loopt door typische Hollandse polders, en langs enkele van de machtige rivieren die Nederland rijk is, zoals de Waal, Hollandsche IJssel, Amsterdam-Rijnkanaal, de Giessen, de Kromme Rijn en de Lek. Deels over de dijken, maar ook door de uiterwaarden. U ziet hier ook vele vogels. Zo zagen wij verrassend veel zilverreigers op deze wandelroutes. Daarnaast loopt u door de mooie oude stad Utrecht en pittoreske plaatsen zoals o.a. Heukelum, Goudriaan, Gorinchem en Nieuwpoort. U loopt door de uitlopers van de Betuwe en natuurlijk loopt u langs de bezienswaardigheden die de Hollandse Waterlinie rijk is.